نمایش 1–12 از 21 نتیجه

 • Ps427

  پودر صدفي آبي PS427

  • برند: Peacock
  • فام رنگ: پودر صدفي آبي (Cobalt blue)
  • کد رنگ: PS427
  • دانه بندی (میکرون): 60-10
  • بسته بندی: بشکه 25 کیلویی
  • موارد مصرف: ترکیب شدن با محلول های رزینی، روغنی، الکلی به منظور رنگ کردن سطح فلزات و چوب و حتی دیوارهای گچی
  • ساخت کشور: چین
  500,000 تومان21,500,000 تومان نامعلوم انتخاب گزینه‌ها
 • Ps451

  پودر صدفي آبي درخشان PS451

  • برند: Peacock
  • فام رنگ: پودر صدفي آبی درخشان (Shimmer blue)
  • کد رنگ: PS451
  • دانه بندی (میکرون): 100-10
  • بسته بندی: بشکه 25 کیلویی
  • موارد مصرف: ترکیب شدن با محلول های رزینی، روغنی، الکلی به منظور رنگ کردن سطح فلزات و چوب و حتی دیوارهای گچی
  • ساخت کشور: چین
  500,000 تومان21,500,000 تومان نامعلوم انتخاب گزینه‌ها
 • Ps4006gb

  پودر صدفي آبي سبز PS4006GB

  • برند: Peacock
  • فام رنگ: پودر صدفي آبي سبز (Green blue)
  • کد رنگ: PS4006GB
  • دانه بندی (میکرون ): 60-10
  • بسته بندی: بشکه 25 کیلویی
  • موارد مصرف: ترکیب شدن با محلول های رزینی، روغنی، الکلی به منظور رنگ کردن سطح فلزات و چوب و حتی دیوارهای گچی
  • ساخت کشور: چین
  500,000 تومان21,500,000 تومان نامعلوم انتخاب گزینه‌ها
 • Ps505

  پودر صدفي ارغوانيPS505

  • برند: Peacock
  • فام رنگ: پودر صدفي ارغواني (Mauve)
  • کد رنگ: PS505
  • دانه بندی (میکرون): 60-10
  • بسته بندی: بشکه 25 کیلویی
  • موارد مصرف: ترکیب شدن با محلول های رزینی، روغنی، الکلی به منظور رنگ کردن سطح فلزات و چوب و حتی دیوارهای گچی
  • ساخت کشور: چین
  340,000 تومان14,750,000 تومان نامعلوم انتخاب گزینه‌ها
 • Ps419b

  پودر صدفي بنفش PS419B

  • برند: Peacock
  • فام رنگ: پودر صدفي بنفش (violet)
  • کد رنگ: PS419B
  • دانه بندی (میکرون): 60-10
  • بسته بندی: بشکه 25 کیلویی
  • موارد مصرف: ترکیب شدن با محلول های رزینی، روغنی، الکلی به منظور رنگ کردن سطح فلزات و چوب و حتی دیوارهای گچی
  • ساخت کشور: چین
  500,000 تومان21,500,000 تومان نامعلوم انتخاب گزینه‌ها
 • Ps407

  پودر صدفي خاكستري نقره اي PS407

  • برند: Peacock
  • فام رنگ: پودر صدفي خاکستری نقره ای (Silver gray)
  • کد رنگ: PS407
  • دانه بندی (میکرون): 60-10
  • بسته بندی بشکه: 25 کیلویی
  • موارد مصرف: ترکیب شدن با محلول های رزینی، روغنی، الکلی به منظور رنگ کردن سطح فلزات و چوب و حتی دیوارهای گچی
  • ساخت کشور: چین
  500,000 تومان21,500,000 تومان نامعلوم انتخاب گزینه‌ها
 • Ps421

  پودر صدفي زرد طلاييPS421

  • برند: Peacock
  • فام رنگ: پودر صدفي زرد طلايي (Magic yellow)
  • کد رنگ: PS421
  • دانه بندی (میکرون): 60-10
  • بسته بندی: بشکه 25 کیلویی
  • موارد مصرف: ترکیب شدن با محلول های رزینی، روغنی، الکلی به منظور رنگ کردن سطح فلزات و چوب و حتی دیوارهای گچی
  • ساخت کشور: چین
  500,000 تومان21,500,000 تومان نامعلوم انتخاب گزینه‌ها
 • Ps436

  پودر صدفي سبز PS436

  • برند: Peacock
  • فام رنگ: پودر صدفي سبز (Shimmer apple green)
  • کد رنگ: PS436
  • دانه بندی (میکرون): 100-10
  • بسته بندی: بشکه 25 کیلویی
  • موارد مصرف: ترکیب شدن با محلول های رزینی، روغنی، الکلی به منظور رنگ کردن سطح فلزات و چوب و حتی دیوارهای گچی
  • ساخت کشور: چین
  500,000 تومان21,500,000 تومان نامعلوم انتخاب گزینه‌ها
 • Ps408

  پودر صدفي سبز فيروزه اي PS408

  • برند: Peacock
  • فام رنگ: پودر صدفي سبز فیروزه ای (Cyan green)
  • کد رنگ: PS408
  • دانه بندی (میکرون): 60-10
  • بسته بندی: بشکه 25 کیلویی
  • موارد مصرف: ترکیب شدن با محلول های رزینی، روغنی، الکلی به منظور رنگ کردن سطح فلزات و چوب و حتی دیوارهای گچی
  • ساخت کشور: چین
  500,000 تومان21,500,000 تومان نامعلوم انتخاب گزینه‌ها
 • Ps100

  پودر صدفي سفيد PS100

  • برند: Peacock
  • فام رنگ: پودر صدفي سفيد (Silver Pearl)
  • کد رنگ: PS100
  • دانه بندی (میکرون): 60-10
  • بسته بندی: بشکه 25 کیلویی
  • موارد مصرف: ترکیب شدن با محلول های رزینی، روغنی، الکلی به منظور رنگ کردن سطح فلزات و چوب و حتی دیوارهای گچی
  • ساخت کشور: چین
  190,000 تومان8,000,000 تومان نامعلوم انتخاب گزینه‌ها
 • Ps205

  پودر صدفي طلايي PS205

  • برند: Peacock
  • فام رنگ: پودر صدفي طلایی (Gold pearl)
  • کد رنگ: PS205
  • دانه بندی (میکرون): 60-10
  • بسته بندی: بشکه 25 کیلویی
  • موارد مصرف: ترکیب شدن با محلول های رزینی، روغنی، الکلی به منظور رنگ کردن سطح فلزات و چوب و حتی دیوارهای گچی
  • ساخت کشور: چین
  300,000 تومان13,000,000 تومان نامعلوم انتخاب گزینه‌ها
 • Ps111

  پودر صدفي سفيد PS111

  • برند: Peacock
  • فام رنگ: پودر صدفي سفيد (Rutile silver fine satin)
  • کد رنگ: PS111
  • دانه بندی (میکرون): 15
  • بسته بندی: بشکه 25 کیلویی
  • موارد مصرف: ترکیب شدن با محلول های رزینی، روغنی، الکلی به منظور رنگ کردن سطح فلزات و چوب و حتی دیوارهای گچی
  • ساخت کشور: چین
  تومان4,520,000 تومان نامعلوم انتخاب گزینه‌ها